Przetarg nieograniczony na dostawę leków do SP ZOZ WSPR w Białysmtoku

Ogłoszenie nr 525908-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

NiePrzetarg nieograniczony na bezgotówkowe tankowanie pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku

ogłoszenie przekazane do publikacji 332.7.19

ogłoszenie opublikowane EOP.332.7.19

SIWZ bezgotówkowe tankowanie 332.7.19

JEDZ -espdW celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ espd na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać język oraz zaimportować dokument (.xml). Po wypełnieniu formularza należy go zapisać.

edytowalna wersja załączników

 
Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych oraz nakłuwaczy jednorazowego użytku do pobierania próbek krwi

Ogłoszenie nr 514650-N-2019 z dnia 2019-02-15 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w BiałymstokuDostawa jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych oraz nakłuwaczy jednorazowego użytku do pobierania próbek krwi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie
ogłoszenie opublikowane
SIWZ.EOP.332.6.19
Wyjaśnienia treści SIWZ
Informacja z otwarcia
Informacja o wyniku postępowania część 1-3
Informacja o wyborze część 4Przetarg nieograniczony na dostawę benzyny bezołowiowej do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

ogłoszenie przekazane do publikacji

ogłoszenie opublikowane

SIWZ paliwa 332.3.19

espd-requestW celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ espd na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać język oraz zaimportować dokument (.xml). Po wypełnieniu formularza należy go zapisać.

Wyjaśnienia treści SIWZ 332.3.19

formularz ofertowy EOP 332.3.19 po zmianach i pozostałe załączniki

Informacja z otwarcia

informacja o wyborze EOP.332.3.19
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną- Usługa organizacji konferencji

Przedmiotem postępowania jest zorganizowanie konferencji na terenie powiatu hajnowskiego lub siemiatyckiego w okresie od 29.05.2019 r. do 01.06.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.5.19

SIWZ 332.5.19

 

Informacja z otwarcia

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia EOP.332.5.19
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie przekazane do publikacji 332.2.19

ogłoszenie opublikowane 332.2.19

SIWZ ON 332.2.19

JEDZ espd-332.2.19   – W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ espd na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać język oraz zaimportować dokument (.xml). Po wypełnieniu formularza należy go zapisać.

wyjaśnienia treści SIWZ

załączniki EOP.332.2.19

c. d. wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia

 

Informacja o wyborze oferty
Ogłoszenie o zamównieniu na usługę społeczną- Usługa organizacji konferencji

Przedmiotem postępowania jest zorganizowanie konferencji na terenie powiatu hajnowskiego lub siemiatyckiego w okresie od 29.05.2019 r. do 01.06.2019 r.

ogłoszenie o zamównieniu

SIWZ 332.1.19

Sprostowanie ogłoszenia

odpowiedź do SIWZ

 

Informacja z otwarcia

 

Informacja o unieważnieniu

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 663448-N-2018 z dnia 2018-12-24 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
ogłoszenie opublikowane
SIWZ_sprzątanie 332.25.18
Informacja z otwarcia
Informacja o wyniku postępowaniaPrzetarg nieograniczony na wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 658783-N-2018 z dnia 2018-12-06 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
50%

Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.16.18
SIWZ_EOP.332.16.18
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – godzina składania ofert
Odpowiedzi do SIWZ
Informacja z otwarcia
Informacja o unieważnieniu postępowaniaPrzetarg nieograniczony na dostawę leków do SP ZOZ WSPR w Białysmtoku

Ogłoszenie nr 656316-N-2018 z dnia 2018-12-03 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Informacja z otwarcia
Informacja o wyborzePrzetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 655632-N-2018 z dnia 2018-11-30 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Informacja z otwarcia
Informacja o wynikuDostawa rękawic nitrylowych oraz sterylnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 653859-N-2018 z dnia 2018-11-27 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w
Białymstoku: Dostawa rękawic nitrylowych oraz sterylnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w
Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

ogłoszenie opublikowane

SIWZ 332.19.18_

Odpowiedzi do SIWZ

Informacja z otwarcia

 

Informacja o wyborze
Przetarg nieograniczony na usługę wsparcia technicznego

Ogłoszenie nr 646941-N-2018 z dnia 2018-11-20 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w
Białymstoku: Usługa wsparcia technicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

ogłoszenie opublikowane

SIWZ 332.18.18

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia

 

Informacja o wyniku

 
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 649686-N-2018 z dnia 2018-11-19 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w
Białymstoku: Usługa w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW dla SP ZOZ WSPR w
Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

ogłoszenie opublikowane

SIWZ.332.20.18

zmiana ogłoszenia

odpowiedzi do treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert

 

Informacja z otwarcia

 

Informacja o wyniku
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 647349-N-2018 z dnia 2018-11-19 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
wyjaśnienia treści SIWZ
Informacja z otwarcia
Informacja o wyniku