Termomodernizacja

www.dreamsart.plznak_barw_rp_poziom_szara_ramka_cmyklogowww.dreamsart.pl

 

Beneficjent: SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Cel Projektu: Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację budynków WSPR przy ul. Pogodnej w Białymstoku

Opis projektu: Projekt zakłada termomodernizację budynków mieszczących się przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku. W ramach prac termomodernizacyjnych zaplanowano: modernizację oświetlenia oraz instalację kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych; przebudowę ścian zewnętrznych oraz dachu budynku z rozbiórką części świetlików dachowych, budowę instalacji wentylacji mechanicznej.

Planowane efekty: realizacja projektu  wpłynie na poprawę efektywności energetycznej budynków przy ul. Pogodnej w Białymstoku.

Okres realizacji Projektu: 03.07.2019 r.- 30.06.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 4 819 927,94 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 3 448 658,45 PLN

Dofinansowanie z UE: 2 931 359,66 PLN


Przetarg na robotę budowlaną w ramach projektu UE

Przetarg na usługę nadzoru inwestorskiego


W dniu 31.07.2019 r. Dyrektor Bogdan Kalicki otrzymał symboliczny czek na termomodernizację  budynków przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku. Decyzją zarządu województwa podlaskiego projekt otrzyma ponad 2,9 mln zł dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020.  

Wreczenietablica


W związku z obowiązkiem informowania opinii o uzyskaniu wsparcia z funduszy europejskich oraz zgodnie z podpisaną Umową nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0215/18-00 wykonano i umieszczono tablicę informacyjną dotycząca realizowanego projektu.

tablila info