Termomodernizacja

www.dreamsart.pl znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_cmyk logo www.dreamsart.pl

 

Beneficjent: SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Cel Projektu: Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację budynków WSPR przy ul. Pogodnej w Białymstoku

Opis projektu: Projekt zakłada termomodernizację budynków mieszczących się przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku. W ramach prac termomodernizacyjnych zaplanowano: modernizację oświetlenia oraz instalację kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych; przebudowę ścian zewnętrznych oraz dachu budynku z rozbiórką części świetlików dachowych, budowę instalacji wentylacji mechanicznej.

Całkowita wartość projektu: 4 819 927,94 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 3 448 658,45 PLN

Dofinansowanie z UE: 2 931 359,66 PLN

 

Przetarg na robotę budowlaną w ramach projektu UE

Przetarg na usługę nadzoru inwestorskiego

 

darmowe liczniki