Szkolenie dla lekarzy dentystów w dziedzinie ratownictwa medycznego

I termin:   19 – 30 czerwiec 2017,  od godziny 9:00

II termin:  03 – 14 lipiec 2017,  od godziny 9:00

 

Miejsce szkolenia: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, wejście od ulicy Botanicznej, I piętro prawe skrzydło, sala 119 – PCEMR

Telefon kontaktowy sekretariat PCEMR :

85 6637340 – stacjonarny lub  komórkowy – 661612373