Szkolenie dla lekarzy dentystów w dziedzinie ratownictwa medycznego

Termin I:  27 maja – 07 czerwca 2019r.  od godziny 9:00

Termin II:  08 lipca – 19 lipca 2019r.  od godziny 9:00

 

Miejsce szkolenia: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, wejście od ulicy Botanicznej, I piętro prawe skrzydło, sala 119 – PCEMR

Telefon kontaktowy sekretariat PCEMR :

85 6637340 – stacjonarny lub  komórkowy – 661612373