Ochrona danych osobowych

W nawiązaniu do art.36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. SP ZOZ WSPR w Białymstoku informuje, iż rejestr zbirów danych, o których mowa w art.36a ust.2 pkt 2 niniejszej ustawy, prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Pliki zawierające opis zbiorów danych występujących w SP ZOZ WSPR znajdują się u Administratora Bezpieczeństwa Informacji (siedziba SP ZOZ WSPR w Białymstoku) oraz są do pobrania poniżej.

 

 

Obowiązek informacyjny dla pracowników

Obowiązek informacyjny dla pacjentów

 

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ