Projekty unijne

2009

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach POIiŚ pn. „Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego województwa podlaskiego poprzez wymianę ambulansów specjalistycznych w SP ZOZ WSPR w Białymstoku”

W ramach projektu zakupiono 7 nowoczesnych ambulansów medycznych wraz z wyposażeniem i sprzętem medycznym.

b1

2009-2010

Projekt pn. „Kurs doskonalący dla ratowników medycznych”. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL.

W ramach projektu przeszkolono 115 ratowników medycznych i 95 pielęgniarek i położnych z terenu województwa podlaskiego.

logo_POKL

 

2013 - 2015

Partner w projekcie pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPOWP Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne i budżetu państwa.

 ezdrowie_720x300_1

 

 

Strona internetowa Projektu