Formularz zgłoszenia udziału w kursie dla osób medycznych

Zgłoszenie udziału w kursie

  • Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku w celach związanych z realizacją szkoleń, umów i celach marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2014r.,poz.1182 ze zm.)
 

Weryfikacja