Ogłoszenie o naborze na stanowisko Z-ca Kierownika Działu Środków Transportu i Logistyki ds. Stacji Obsługi Pojazdów Samochodowych

Opublikowano dnia 20-11-2019

image_pdfimage_print

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

 

Z-ca Kierownika Działu Środków Transportu i Logistyki
ds. Stacji Obsługi Pojazdów Samochodowych

Miejsce pracy:

SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15- 354 Białystok

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, w tym 2 letnie doświadczenie zawodowe lub średnie, w tym 4 letnie doświadczenie zawodowe,
 • znajomość obsługi komputera i kasy fiskalnej,
 • kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • chęć podnoszenia kwalifikacji, orientacja w branży motoryzacyjnej

Główne obowiązki:

 • kierowanie całokształtem zagadnień Stacji Obsługi Pojazdów Samochodowych, w tym m.in. związanych z naprawą pojazdów samochodowych, badaniami diagnostycznymi, gospodarką zaopatrzeniowo- magazynową,
 • nadzór i prowadzenie dokumentacji związanej z pracą Stacji Obsługi i Stacji Kontroli Pojazdów,
 • sporządzanie harmonogramów pracy podległych pracowników,
 • obsługa klientów, wystawianie paragonów i faktur,
 • praca na komputerze z programami WORD, EXCEL oraz typu Egeria i kasie fiskalnej,
 • uczestniczenie w pracach komisji kasacyjnej, paliwowej, BHP,
 • nadzór nad sprzętem będącym na wyposażeniu Stacji Obsługi oraz Stacji Kontroli Pojazdów (terminy przeglądów, certyfikaty itp.)
 • współpraca z innymi komórkami zakładu.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w stabilnej i renomowanej firmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru).

Termin składania dokumentów: 26.11.2019 r.

Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl

lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 37 339 lub 85 74 28 536

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku).

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej.

obowiązek informacyjny kandydaci do pracy

klauzula informacyjna kandydaci do pracy

wyniki ogłoszenie