Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierowca

Opublikowano dnia 18-11-2019

image_pdfimage_print

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

KIEROWCA

Miejsce pracy:

SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15- 354 Białystok

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe,
 • kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie na stanowisku kierowcy,
 • znajomość topografii miasta Białystok i pow. białostockiego,
 • posiadanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

Główne obowiązki:

 • kierowanie pojazdem samochodowym SPZOZ WSPR w Białymstoku,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami,
 • współpraca z innymi komórkami Zakładu.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w stabilnej i renomowanej firmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru).

Termin składania dokumentów: 25.11.2019 r.

Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl

lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 37 339 oraz 85 74 28 536.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku).

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej.

Wyniki