Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor ds. administracyjnych

Opublikowano dnia 15-11-2019

image_pdfimage_print

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

W BIAŁYMSTOKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

 

Inspektor ds. administracyjnych

miejsce pracy sekretariat/kancelaria

 

Miejsce pracy:

SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, 15- 874 Białystok

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • preferowane wykształcenie wyższe,
 • komunikatywność, sumienność, zdolności organizacyjne,
 • dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność asertywnego prowadzenia rozmów telefonicznych
 • wysoka kultura osobista

Główne obowiązki:

 • prowadzenie terminarza spotkań Dyrekcji Zakładu,
 • organizacja spotkań, zebrań, wyjazdów służbowych zgodnie z poleceniami przełożonego,
 • obsługa interesantów oraz współpracowników osobiście lub przez telefon,
 • czynny udział w przygotowywaniu wizyty gości oraz obsługa gości
 • dbanie o porządek i estetyczny wygląd sekretariatu oraz gabinetów Dyrekcji.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w stabilnej i renomowanej firmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru).

Termin składania dokumentów: 19.11.2019 r.

Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl

lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 37 339

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku).

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej.

Wyniki