Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 15-11-2019

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 622852-N-2019 z dnia 2019-11-15 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie