Przetarg nieograniczony na usługę pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Opublikowano dnia 08-11-2019

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 620519-N-2019 z dnia 2019-11-08 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
załącznik do OPZ (opisu przedmiotu zamówienia)