Przetarg nieograniczony na usługę telekomunikacyjną polegającą na dostępie do sieci Internet

Opublikowano dnia 06-11-2019

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 619137-N-2019 z dnia 2019-11-06 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w BiałymstokuŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTĘPIE DO SIECI INTERNET
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie