Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza w zespołach transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza w zespołach transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego)

Opublikowano dnia 06-11-2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza w zespołach transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza w zespołach transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego)
image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

 1. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2018.2190 j.t.)

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

w zakresie wykonywania czynności

 

 1. ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza w zespołach transportowych
  (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez)
 2. ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza w   zespołach transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego)

od 01.01.2020 r. w:

 • ZPD Białystok z podstacjami
 • ZPD Bielsk Podlaski z podstacjami
 • ZPD Siemiatycze z podstacjami
 • ZPD Sokółka z podstacjami
 1. Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) – 01.01.2020 r. godz. 7.00;8.00*– 31.03.2022 r. godz.7.00;8.00* z możliwością jej przedłużenia.
 2. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

                 *dotyczy ZPD Siemiatycze z podstacjami

Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne

od dnia 6 listopada 2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

 1. Poleska 89, pok. 210.

oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

 

Składanie ofert w terminie do 13.11 2019 r.

w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

 1. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz 15.00)
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 9.00
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 22.11.2019 r. godz. 15.00 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej wspr.bialystok.pl
 • Udzielający zamówienia informuje, iż dla oferentów którzy złożą ofertę z kierowaniem pojazdem uprzywilejowanym zostanie przeprowadzony test z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem, z wyłączeniem osób aktualnie zatrudnionych do wykonywania czynności prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a także osób, które posiadają potwierdzone doświadczenie zawodowe w tym zakresie,
 • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn.
 • Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu terminu składania ofert.

Białystok, dnia 6 listopada 2019 r.

WYNIKI