Przetarg nieograniczony na dostawę leków do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 31-10-2019

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 616554-N-2019 z dnia 2019-10-31 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w BiałymstokuDostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nowy termin składania ofert: 13.11.2019 r. g.9.00.
Nowy termin otwarcia ofert – 13.11.2019 r. g. 9.15.