Święcenie i przekazanie nowo zakupionych ambulansów

Opublikowano dnia 08-10-2019

Święcenie i przekazanie nowo zakupionych ambulansów
image_pdfimage_print

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zakupił 10 ambulansów medycznych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego, które w całości sfinansował ze środków własnych. Dodatkowo otrzymał dotację celową na realizację zadania dotyczącego zakupu 1 ambulansu dofinansowanego przez Miasto Białystok w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Koszt inwestycji  w całości wyniósł:  4.452.025,93 zł (tj. zakup 11 szt. ambulansów medycznych), czyli 404.729,63 za 1 ambulans. Nabyte ambulanse zabudowane są na bazie pojazdów Mercedes – Benz i podobnie jak w poprzednich latach zastąpią najbardziej wyeksploatowane karetki.

SP ZOZ WSPR w Białymstoku planuje uroczyste poświęcenie i przekazanie do użytkowania 10 nowo nabytych ambulansów w dniu 9.10.2019 r. o godz. 10.00 na terenie SP ZOZ WSPR w Białymstoku  przy ulicy Poleskiej 89. Natomiast 1 ambulans zakupiony w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 zostanie przekazany w dniu 14.10.2019 r.

Jest to kolejna inwestycja, zmierzająca do odnowienia taboru samochodowego SP ZOZ WSPR w Białymstoku. Poprzednie zakupy miały miejsce w 2018 r. i w 2017 r., kiedy nabyto łącznie 10  ambulansów medycznych. Koszt tych dwóch  inwestycji w całości sfinansowany ze środków własnych wyniósł: 3.827.578,05 zł.

We wrześniu 2019 r. SP ZOZ WSPR w Białymstoku podpisało umowy na zakup trzech ambulansów medycznych sfinansowanych z dotacji budżetu Ministra Zdrowia w ramach ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów”. Dostawa planowana jest na grudzień 2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku posiada 34 karetki działające w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jednostka od lat stara się o odnowienie floty. Zakup nowoczesnych ambulansów medycznych zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, pozwoli na poprawę jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz  wpłynie pozytywnie na komfort pracy zespołów.

SP ZOZ WSPR w Białymstoku działa na terenie Białegostoku, powiatu białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, siemiatyckiego i sokólskiego. Obejmuje opieką w zakresie Ratownictwa Medycznego blisko 700 tys. mieszkańców woj. podlaskiego. W roku 2018 zespoły ratownictwa medycznego wykonały na tym obszarze blisko 47 tysięcy  interwencji, średnio 4 tysiące w miesiącu, z czego najwięcej przypada na m. Białystok i powiat białostocki, tj. 31 tysięcy w ciągu całego roku czyli ok. 2600 miesięcznie.