Podpisanie umowy na sfinansowanie zakupu ambulansu do Moniek i Bociek

Opublikowano dnia 25-09-2019

Podpisanie umowy na sfinansowanie zakupu ambulansu do Moniek i Bociek
image_pdfimage_print

W ramach ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów” Minister Zdrowia sfinansuje zakup 3 nowoczesnych ambulansów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

W dniu 25.09.2019 r. o godz. 11:10 odbyło się podpisanie umowy przez Podsekretarza Stanu Pana Janusza Cieszyńskiego na sfinansowanie zakupu dwóch ambulansów medycznych stacjonujących w Mońkach i Boćkach. Uroczystość odbyła się przy al. Wojska Polskiego 56 w Mońkach.  Funkcjonują tam dwa zespoły ratownictwa medycznego – podstawowy i specjalistyczny.

Dzięki dotacji z budżetu Ministra Zdrowia sfinansowany zostanie także zakup ambulansu stacjonującego w Dąbrowie Białostockiej, na który umowa została podpisana w dniu 06.09.2019 r.

Wszystkie dofinansowane ambulanse zastąpią wysłużone ambulanse wyprodukowane w 2009 r.

SP ZOZ WSPR w Białymstoku posiada 34 zespoły działające w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jednostka od lat stara się o odnowienie floty, stopniowo wymieniane są najstarsze pojazdy.

Nowe karetki to podniesienie jakości pracy ratowników i większe bezpieczeństwo dla pacjentów, dlatego też sukcesywna wymiana taboru należy do priorytetów SP ZOZ WSPR w Białymstoku.