Termomodernizacja budynków SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej wraz z modernizacją oświetlenia oraz instalacją kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych realizowanego w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację budynków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Pogodnej w Białymstoku”

Opublikowano dnia 18-06-2019

image_pdfimage_print

EFRR

 

 

Ogłoszenie nr 549654-N-2019 z dnia 2019-06-18 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Termomodernizacja budynków SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej wraz z modernizacją oświetlenia oraz instalacją kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych realizowanego w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację budynków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Pogodnej w Białymstoku”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

ogłoszenie opublikowane

SIWZ

opis przedmiotu zamównienia

Załącznik nr 2 umowa

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ

Załącznik Nr 11 do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ 1 – EOP.332.10.19

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 2

 

Informacja z otwarcia ofert

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA