Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych

Opublikowano dnia 15-05-2019

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 547592-N-2019 z dnia 2019-05-15 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w BiałymstokuDostawa materiałów opatrunkowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie