Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika obsługi myjni samochodowej

Opublikowano dnia 13-05-2019

image_pdfimage_print

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

W BIAŁYMSTOKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

PRACOWNIK OBSŁUGI MYJNI SAMOCHODOWEJ

Miejsce pracy:

SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15- 354 Białystok

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie min. zawodowe,
  • kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

  • doświadczenie zawodowe mile widziane.

Główne obowiązki:

  • obsługa myjni automatycznej, praca z karcherem(urządzenie ciśnieniowe)
  • utrzymanie porządku i czystości w budynku myjni oraz terenu przyległego.

 

Oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,
  • pracę w stabilnej i renomowanej firmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru)

Termin składania dokumentów: 17.05.2019 r.

Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres:

kip@wspr.bialystok.pl

lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 742 85 36

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku).

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej.