SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. GOSPODARCZYCH

Opublikowano dnia 08-05-2019

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. GOSPODARCZYCH
image_pdfimage_print

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

W BIAŁYMSTOKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

INSPEKTOR ds. GOSPODARCZYCH

 

Miejsce pracy:

SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, 15- 874 Białystok

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • znajomość obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B
 • kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe mile widziane.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • prowadzenie gospodarki odpadami,
 • nadzór nad stroną internetową firmy,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • prowadzenie spraw związanych z remontami,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • pracę w stabilnej i renomowanej firmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru)

Termin składania dokumentów: 10.05.2019 r.

Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres:

kip@wspr.bialystok.pl

lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 663 73 41

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku).

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej.

Obowiązek informacyjny kandydaci do pracy

Klauzula informacyjna kandydaci do pracy