Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wynajem wolnych lokali użytkowych

Opublikowano dnia 30-04-2019

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wynajem wolnych lokali użytkowych
image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnych lokali użytkowych mieszczących się w budynkach SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy
  Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
 2. Przeznaczenie lokali:
 3. Lokal użytkowy nr 1, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyny), o łącznej powierzchni 16,80 m² – na pomieszczenie magazynowe,
 4. Lokal użytkowy nr 2, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (budynek portierni), o łącznej powierzchni 25 m² – na pomieszczenie magazynowe,
 5. Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 15 maja 2019 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 119.
 6. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie:
 • Za lokal użytkowy nr 1 o łącznej powierzchni 16,80 m² – 16,00 zł netto (19,68 zł brutto)
 • Za lokal użytkowy nr 2 o łącznej powierzchni 25 m² – 16,00 zł netto (19,68 zł brutto)

Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokali
z wyjątkiem prądu oraz wody i ścieków, które będą rozliczane na podstawie ryczałtu w wysokości 30 zł netto/miesięcznie za wodę i ścieki oraz 50 zł netto/miesięcznie za prąd.

 1. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
 2. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg.
 3. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 8.45.
 5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej..
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu ustnego (licytacji) bez podania przyczyn.
 7. Lokale można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR
  w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

Białystok, dnia 30 kwietnia 2019 roku.

 

Warunki przetargu