SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU ŚRODKÓW TRANSPORTU I LOGISTYKI DS. STACJI PALIW

Opublikowano dnia 02-04-2019

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU ŚRODKÓW TRANSPORTU I LOGISTYKI DS. STACJI PALIW
image_pdfimage_print

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

DZIAŁU ŚRODKÓW TRANSPORTU I LOGISTYKI

STACJI PALIW

 

Miejsce pracy:

SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15- 354 Białystok

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym minimum 3 lata,

mile widziane:

 • znajomość obsługi komputera, kasy fiskalnej,
 • kompetencje osobowościowe: komunikatywność, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie zawodowe w branży paliwowej

Główne obowiązki:

 • pozyskiwanie klientów komercyjnych Stacji Paliw oraz Stacji Obsługi Pojazdów Samochodowych,
 • sporządzanie ofert sprzedażowych, przygotowywanie umów,
 • przeprowadzanie akcji reklamowo-informacyjnych / marketingowych,
 • prowadzenie badań rynku, sporządzanie analiz, ustalanie cen,
 • kontrola funkcjonowania komórki pod kątem obowiązujących przepisów prawa, aktów wewnętrznych,
 • sporządzanie wniosków i dokumentacji o wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne w zakresie działalności Stacji Paliw, uczestnictwo w pracach komisji przetargowej,
 • organizacja pracy pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy i aktami wewnętrznymi Zakładu,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej Stacji Paliw zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sprawowanie nadzoru nad obsługą myjni automatycznej

Do obowiązków będzie należało również wspieranie pracowników w zakresie m.in.:

 • sprzedaży detalicznej paliw, gazu LPG, olejów, i innych,
 • zamawiania i wprowadzania na stan stacji paliw płynnych, gazu LPG i olejów,
 • sporządzanie codziennych zestawień obrotu paliw

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • pracę w stabilnej i renomowanej firmie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru)

 

Termin składania dokumentów: 12.04.2019 r.

Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres:

kip@wspr.bialystok.pl

lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 742 85 36

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku).

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej.

Obowiązek informacyjny kandydaci do pracy

Klauzula informacyjna kandydaci do pracy