SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO WYDAWCA PALIW

Opublikowano dnia 02-04-2019

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO WYDAWCA PALIW
image_pdfimage_print

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BIAŁYMSTOKU
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
WYDAWCA PALIW

Miejsce pracy:
SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15- 354 Białystok

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie min. zawodowe,
• znajomość obsługi komputera i kasy fiskalnej,
• kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole.
Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe mile widziane.

Główne obowiązki:
• sprzedaż paliw i olejów,
• zamawianie i wprowadzenie na stan stacji paliw płynnych i olejów,
• sporządzanie codziennych zestawień obrotu paliw,
• utrzymanie porządku i czystości w budynku stacji paliw oraz terenu przyległego.

Oferujemy:
• zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,
• pracę w stabilnej i renomowanej firmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru)

Termin składania dokumentów: 19.04.2019 r.

Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres:
kip@wspr.bialystok.pl
lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty.

Inne informacje:
Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 742 85 36
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku).
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej.

Obowiązek informacyjny kandydaci do pracy

Klauzula informacyjna kandydaci do pracy