Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów medycznych

Opublikowano dnia 26-03-2019

image_pdfimage_print

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,  zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów medycznych.

ogłoszenie przekazane do publikacji

SIWZ AMBULANSE

espd-request W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://espd.uzp.gov.pl, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego.

ogłoszenie opublikowane

KLUCZ PUBLICZNY do zaszyfrowania ofert:

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1c65e490-163b-482e-b7d8-a3df6e487c6c(1)

wyjaśnienia treści SIWZ EOP.332.4.19 (002)

Opis Przedmiotu Zamówienia (opis przedmiotu zamówienia należy czytać łącznie z wyjaśnieniami do treści SIWZ)

Identyfikator postępowania 1c65e490-163b-482e-b7d8-a3df6e487c6c

 

 

Informacja z otwarcia

 

Informacja o wyniku