Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych oraz nakłuwaczy jednorazowego użytku do pobierania próbek krwi

Opublikowano dnia 15-02-2019

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 514650-N-2019 z dnia 2019-02-15 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w BiałymstokuDostawa jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych oraz nakłuwaczy jednorazowego użytku do pobierania próbek krwi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie