Ogłoszenie o naborze na stanowisko WYDAWCA PALIW

Opublikowano dnia 14-01-2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko WYDAWCA PALIW
image_pdfimage_print

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BIAŁYMSTOKU
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
WYDAWCA PALIW

Miejsce pracy:

SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15- 354 Białystok

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • znajomość obsługi komputera,
 • doświadczenie zawodowe mile widziane,
 • kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole,

Główne obowiązki:

 • sprzedaż paliw i olejów,
 • zamawianie i wprowadzenie na stan stacji paliw płynnych i olejów,
 • sporządzanie codziennych zestawień obrotu paliw,
 • utrzymanie porządku i czystości w budynku stacji paliw oraz terenu przyległego,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • pracę w stabilnej i renomowanej firmie,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz List Motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Termin składania dokumentów: 22.01.2019 r.

 

Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres:

kip@wspr.bialystok.pl

lub można złożyć osobiście w sekretariacie lub Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty.

 

Inne informacje:

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 505 578 644

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku).

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie wstępnej telefonicznie.

obowiązek informacyjny kandydaci do pracy