Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 24-12-2018

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 663448-N-2018 z dnia 2018-12-24 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie