Przetarg pisemny na wynajem 3 wolnych stanowisk parkingowych

Opublikowano dnia 14-12-2018

Przetarg pisemny na wynajem 3 wolnych stanowisk parkingowych
image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem 3 wolnych stanowisk parkingowych znajdujących się w budynku garaży przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
2. Przedmiot przetargu:
a) 1 stanowisko parkingowe w budynku garaży z przeznaczeniem na samochód typu BUS
o powierzchni 20 m2.
b) 2 stanowiska parkingowe w budynku garaży z przeznaczeniem na pojazdy osobowe
o powierzchni do 12 m2 każde.
3. Wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd wynosi:
– 123,00 zł netto (151,29 zł brutto) miesięcznie – dla samochodu osobowego,
– 150,00 zł netto (184,50 zł brutto) miesięcznie – dla pojazdu typu BUS.
W/w stawka netto zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości.
4. Przetarg na w/w miejsce postojowe odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godzinie 9.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119.
5. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu jednego stanowiska.
6. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia przetargu wygrywa przetarg.
7. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu, której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
10. Miejsca postojowe można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
11. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy

 ul. Poleskiej 89.
Białystok, dnia 13 grudnia 2018 roku.