Dostawa rękawic nitrylowych oraz sterylnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 27-11-2018

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 653859-N-2018 z dnia 2018-11-27 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w
Białymstoku: Dostawa rękawic nitrylowych oraz sterylnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w
Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

ogłoszenie opublikowane

SIWZ 332.19.18_

Odpowiedzi do SIWZ

Informacja z otwarcia

 

Informacja o wyborze