Przetarg nieograniczony na usługę wsparcia technicznego

Opublikowano dnia 20-11-2018

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 646941-N-2018 z dnia 2018-11-20 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w
Białymstoku: Usługa wsparcia technicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

ogłoszenie opublikowane

SIWZ 332.18.18

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia

 

Informacja o wyniku