Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 19-11-2018

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 649686-N-2018 z dnia 2018-11-19 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w
Białymstoku: Usługa w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW dla SP ZOZ WSPR w
Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

ogłoszenie opublikowane

SIWZ.332.20.18

zmiana ogłoszenia

odpowiedzi do treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert

 

Informacja z otwarcia

 

Informacja o wyniku