Ogłoszenie o wynajmie powierzchni użytkowych

Opublikowano dnia 14-11-2018

Ogłoszenie o wynajmie powierzchni użytkowych
image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnych lokali użytkowych mieszczących się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
2. Przeznaczenie lokali:
a) Lokal użytkowy nr 1, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyny), o łącznej powierzchni 177 m² – na pomieszczenie garażowe,
b) Lokal użytkowy nr 2, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyn), o łącznej powierzchni 90 m² – na pomieszczenie garażowe,
3. Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 roku o godzinie 9.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119.
4. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie:
 Za lokal użytkowy nr 1 o łącznej powierzchni 177 m² – 14,00 zł netto (17,22 zł brutto),
 Za lokal użytkowy nr 2 o łącznej powierzchni 90 m² – 18,00 zł netto (22,14 zł brutto),

Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokali poza prądem, który będzie rozliczany na podstawie podliczników.
5. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
6. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg.
7. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
8. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: SANTANDER BANK POLSKA S.A.:
03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 8.45.
9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu pisemnego bez podania przyczyn.
11. Lokale można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
12. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.
Białystok, dnia 14 listopada 2018 roku.

Warunki przetargu