Przetarg nieograniczony na dostawę noszy zbierakowych z funkcją deski ortopedycznej

Opublikowano dnia 16-08-2018

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 604660-N-2018 z dnia 2018-08-16 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa noszy zbierakowych z funkcją deski ortopedycznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Ogłoszenie

SIWZ_nosze

Informacja z otwarcia

Informacja o wyniku postępowania EOP.332.13.18

Zawiadomienie o złożeniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego