Przetarg nieograniczony na dostawę noszy zbierakowych z funkcją deski ortopedycznej

Opublikowano dnia 30-07-2018

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 596414-N-2018 z dnia 2018-07-30 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa noszy zbierakowych z funkcją deski ortopedycznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

SIWZ_nosze

Informacja z otwarcia EOP.332.10.18

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania