Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności dyspozytora medycznego na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku z miejscem wykonywania czynności w ZPD Białystok

Opublikowano dnia 11-06-2018

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności  dyspozytora medycznego na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku z miejscem wykonywania czynności w ZPD Białystok
image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

  1. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 301

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2018.160 j.t.)

ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności

dyspozytora medycznego na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku

z miejscem wykonywania czynności w ZPD Białystok

 

Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) –

01.07.2018 r., godz. 7.00– 01.01.2019, godz.7.00. z możliwością jej przedłużenia

Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

Formularz ofertowy oraz inne dokumenty związane z ofertą będą dostępne

od dnia 11.06.2018 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89,

oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

 

Składanie ofert w terminie do 15.06.2018 r.

w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

  1. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz.15.00).
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 18.06.2018 r.  o godz. 09.30
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż do dnia 18.06.2018 r. godz. 15.00 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w miejscu oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl
  3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn.
  4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

Białystok, 11.06.2018 r.

Formularz ofertowy

Regulamin

Specyfikacja

Umowa

Załącznik do umowy

Obowiązek informacyjny dla oferentów biorących udział w postępowaniu konkursowym