Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 22-05-2018

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 562021-N-2018 z dnia 2018-05-22 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa materiałów opatrunkowych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego