Przetarg nieograniczony na usługę telekomunikacyjną

Opublikowano dnia 04-01-2018

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 497942-N-2018 z dnia 2018-01-04 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie