Dostawa rękawic na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 05-12-2017

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 627555-N-2017 z dnia 2017-12-05 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa rękawic na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie