Przetarg nieograniczony na usługę wsparcia technicznego

Opublikowano dnia 29-11-2017

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 623779-N-2017 z dnia 2017-11-29 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Usługa wsparcia technicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie