Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 16-11-2017

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 616952-N-2017 z dnia 2017-11-16 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego