Przetarg nieograniczony na dostawę leków do SP ZOZ WSPR w Białysmtoku

Opublikowano dnia 06-11-2017

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 610382-N-2017 z dnia 2017-11-06 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego