Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 25-10-2017

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 606179-N-2017 z dnia 2017-10-25 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego