Ogłoszenie o wynajmie powierzchni

Opublikowano dnia 10-08-2017

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza drugi przetarg pisemny na wynajem wolnego lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
 2. Przeznaczenie lokalu:
  • Lokal użytkowy nr 1 mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyny), o łącznej powierzchni 37,50 m² – na pomieszczenie magazynowe,
 3. Przetarg na w/w lokal odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2017 roku o godzinie 10.15
  w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 119.
 4. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie:
 • Za pomieszczenie nr 1 o łącznej powierzchni 37,50 m² – 13,00 zł netto

W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości. Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokali
z wyjątkiem prądu, który będzie rozliczany na podstawie podliczników.

 1. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
 2. Oferent, który zaproponował najwyższą cenę netto w wyniku przeprowadzenia przetargu wygrywa przetarg.
 3. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu pisemnego do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 1 do warunków przetargu.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: BZ WBK: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 9.45.
 5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu pisemnego bez podania przyczyn.
 7. Lokal można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

Białystok, dnia 10 sierpnia 2017 roku.

Warunki przetargu