Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 16-05-2017

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 508243-N-2017 z dnia 2017-05-16 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa materiałów opatrunkowych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.11.17 – pełna treść

SIWZ materiały opatrunkowe EOP.332.11.17

wyjaśnienia treści SIWZ 332.11.17; zmiana zał 2.

Wyjasnienia treści siwz nr 2

informacja z otwarcia

informacja o wyborze oferty 332.11.17