Przetarg nieograniczony na dostawę akumulatorów

Opublikowano dnia 11-05-2017

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 505946-N-2017 z dnia 2017-05-11 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: dostawa akumulatorów do SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.10.17 – pełna treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia EOP.332.10.17