Przetarg nieograniczony na dostawę papierów do aparatów EKG i defibrylatorów oraz jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych

Opublikowano dnia 03-04-2017

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 57514 – 2017 z dnia 2017-04-03 r.

Białystok: DOSTAWA PAPIERÓW DO APARATÓW EKG I DEFIBRYLATORÓW ORAZ JEDNORAZOWYCH ELEKTROD WIELOFUNKCYJYCH.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.9.17 – pełna treść ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ EOP.332.9.17

odpowiedzi do treści SIWZ

Zmieniony Formularz cenowy

Zmieniony załącznik nr 4 – wzór umowy

informacja z otwarcia 332.9.17

informacja o wyniku w części 1-6