Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych

Opublikowano dnia 30-12-2016

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 377329 – 2016 z dnia 2016-12-30 r.
Białystok: Dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

ogloszenie-o-zamowieniu-332-26-16 (pełna treść)

siwz-332-26-16

informacja-z-otwarcia

EOP.332.26.16 informacja o wyniku