Przetarg pisemny na wynajem wolnych miejsc postojowych znajdujących się na posesji oraz w budynku garaży przy ul. Pogodnej 22.

Opublikowano dnia 16-07-2014

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnych miejsc postojowych znajdujących się na posesji oraz w budynku garaży przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
 2. Przedmiot przetargu:

a)     10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na pojazdy ciężarowe o masie powyżej 7,5 tony o powierzchni do 48 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 135 zł netto.

b)     10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na przyczepy towarowe i campingowe powyżej 750 kg do 1500 kg o powierzchni do 30 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 40 zł netto.

c)     10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na busy i pojazdy ciężarowe o masie do 7,5 tony o powierzchni do 30 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 100 zł netto.

d)     10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na przyczepy towarowe i campingowe do 750 kg o powierzchni do 30 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 34 zł netto.

e)     10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na pojazdy osobowe
o powierzchni do 12 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 68 zł netto.

f)      10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na motocykle
o powierzchni do 4 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 34 zł netto.

g)     10 miejsc postojowych w budynku garaży z przeznaczeniem na pojazdy osobowe
o powierzchni do 12 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 100 zł netto.

h)     10 miejsc postojowych w budynku garaży z przeznaczeniem na motocykle o powierzchni do 4 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 51 zł netto.

W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości.

 1. Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 31 lipca 2014 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119.
 2. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
 3. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną netto w wyniku przeprowadzenia przetargu wygrywa przetarg.
 4. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 14 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do kasy SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 w dniu przetargu do godz. 8.45 lub przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedającego w dniu przetargu do godz. 8.45.
 6. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.
 7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstokuzastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu ustnego (licytacji) bez podania przyczyn.
 8. Lokal można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

Białystok, dnia 16 lipca 2014 roku.