Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wynajem lokali użytkowych w siedzibie zakładu przy ul. Pogodnej 22

Opublikowano dnia 03-07-2014

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem lokali użytkowych mieszczących się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
 2. Przeznaczenie lokali:

a)    Lokal użytkowy nr 1, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyny), o łącznej powierzchni 16,80 m² – na pomieszczenie magazynowe,

b)   Lokal użytkowy nr 2, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyny), o łącznej powierzchni 36 m² – na pomieszczenie magazynowe,

c)    Lokal użytkowy nr 3, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyn), o łącznej powierzchni 87 m² – na pomieszczenie magazynowe, garażowe lub usługowe,

d)   Lokal użytkowy nr 4, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (magazyn gazów technicznych), o łącznej powierzchni 12,51 m² – na pomieszczenie magazynowe,

e)    Lokal użytkowy nr 5, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (magazyn gazów technicznych ), o łącznej powierzchni 9 m² – na pomieszczenie magazynowe,

f)    Lokal użytkowy nr 6, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (magazyn gazów technicznych), o łącznej powierzchni 30,52 m² – na pomieszczenie magazynowe

 1. Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 17 lipca 2014 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119.
 2. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie:
 • Za pomieszczenie o łącznej powierzchni 16,80 m² – 16,00 zł netto,
 • Za pomieszczenie o łącznej powierzchni 36 m² – 16,00 zł netto
 • Za pomieszczenie o łącznej powierzchni 87 m² – 13,50 zł netto
 • Za pomieszczenie o łącznej powierzchni 12,51 m² – 11,00 zł netto,
 • Za pomieszczenie o łącznej powierzchni 9 m² – 11,00 zł netto
 • Za pomieszczenie o łącznej powierzchni 30,52 m² – 11,00 zł netto

W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości.

 1. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
 2. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną netto w wyniku przeprowadzenia przetargu wygrywa przetarg.
 3. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 14 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do kasy SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 w dniu przetargu do godz. 8.45 lub przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedającego w dniu przetargu do godz. 8.45.
 5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej..
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstokuzastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu ustnego (licytacji) bez podania przyczyn.
 7. Lokal można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
 8. Szczegółowe informacie dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

Białystok, dnia 03 lipca 2014 roku.

Warunki przetargu