Ogłoszenie o wynajmie pomieszczeń użytkowych

Opublikowano dnia 20-03-2014

Ogłoszenie o wynajmie pomieszczeń użytkowych
image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

 

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza II przetarg pisemny na wynajem lokali użytkowych mieszczących się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku

przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.

2. Przeznaczenie lokali:

a. Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku, o łącznej powierzchni 16,80 m² – na pomieszczenia magazynowe.

b. Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku, o łącznej powierzchni 36 m² – na pomieszczenia magazynowe.

c. Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku, o łącznej powierzchni 16,99 m² – na pomieszczenia biurowe.

3. Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2014 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119.

4. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie:

a. Za pomieszczenie o łącznej powierzchni 16,80 m² – 18,00 zł netto,

b. Za pomieszczenie o łącznej powierzchni 36 m² – 18,00 zł netto

c. Za pomieszczenie o łącznej powierzchni 16,99 m² – 22,00 zł netto

W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości.

5. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.

6. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną netto w wyniku przeprowadzenia przetargu wygrywa przetarg.

7. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 14 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 1 do warunków przetargu.

8. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto do kasy SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 w dniu przetargu do godz. 8.45 lub przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedającego w dniu przetargu do godz. 8.45.

9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej..

10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

11. Lokale można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.

12. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR

w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

 

Białystok, dnia 20 marca 2014 roku.